TR | EN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HaritaHaberlerMedyalarKataloglar

Sürdürülebilirlik Stratejileri

"Çevresel, sosyal ve yönetişim" (Environmental, Social, and Governance) kriterlerinin bir araya getirilmesinden oluşan ESG sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen Ceylan Mineral, maden çıkarma ve işleme aşamaları süresince çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve uzun vadeli uygulanabilirliği sağlamak için faaliyetlerde sürdürülebilirliği göz önünde bulunduruyor.

ÇEVRESEL

Küresel ısınma, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin bozulması gibi çevresel problemlerin farkındayız ve bu sorunların nedenlerini anlayarak sürdürülebilir çözümler üretmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz.  Çevresel uyumluluğu sağlamak, sürdürülebilir olmak ve çevresel konularda daha iyi performans göstermek için kurumsal politikalarımız arasında sertifikasına sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi de yer almaktadır. Gelecek nesillerin faydalanabilmesi için doğamızı korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla hedeflerimiz arasında;

 • Fabrika ve maden alanı çevresinin ağaçlandırılması ve maden alanının son kullanımdan sonra ıslahı, tarıma kazandırılması
 • Üretimde kullanılan suyun arıtılarak tekrar kullanılması
 • Üretimde sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması
 • Sıfır atığa giden yolda ürünlerimizin geri dönüştürebilir ambalajlardan oluşması
 • Ofis ve fabrikada atıkları en aza indirgemek için, ofis sarf malzemelerinde geri dönüşümlü ürünler kullanımı, şirket içi kağıt kullanımının sınırlandırılması
 • Tüketicilerimizi ve müşterilerimizi çevreci faaliyetlerimize dahil ederek ağaç dikme, ambalaj geri dönüşümü aktivitelerinde bulunulması
 • Barınaklardaki ve sokaktaki kediler için sahiplendirme projeleri ile sosyal sorumluluk projeleri yapılması
 • Fabrikamızda ürünlerimizi kullanan kedilerimize konforlu yaşam alanı sunulması yer almaktadır
ÇEVRE POLİTİKASI

SOSYAL

Sosyal çevremizin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarını korumak amacı ile çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, tüketicilerimizin ve işimizden etkilenen tüm paydaşlarımızın beklentileri ve ihtiyaçları ile uyumlu hareket ediyoruz. Sürdürebilirliğin sosyal boyutunda odağımızda;

 • Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve yöre halkının haklarına saygı
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun iş ortamı yaratılması
 • Felaket senaryolarına hazırlık
 • Çalışanlar için eşit çalışma şartları ve uygulamaları, adaletli performans ölçüm sistemleri, mesleki ve kişisel gelişim programları
 • Maden ve fabrika çevre halkı için iş imkanlarının arttırılması, meslek edindirme ve sosyal yardım programları
 • Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bölgelerin ekonomisine katkı sağlamak için yerel kaynakların kullanılması bulunmaktadır.
SOSYAL

YÖNETİŞİM

Ceylan Mineral Madencilik olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek, gerekli izinleri, ruhsatları ve lisansları alıyoruz.

İş etiğine uygun şekilde alınan kararları, şirketin ve paydaşlarının çıkarlarını eşit şekilde koruyarak uyguluyor, sürdürülebilir yönetişim modelimiz ile şeffaflıktan, raporlamalardan, denetimlerden, kanun ve düzenlemelere uygunluktan taviz vermiyoruz.

YÖNETİŞİM
 
#
Tamam